Home 
 Over AVA 
 Clubavonden 
 Programma 
 Praktijk dagen 
 Workshops 
 Filmwedstrijden 
 AVA Award 
 Clubblad 
 Contact 
 Lidmaatschap 
 Weblinks 
 AVG Verklaring 


Filmwedstrijden

© Arnhemse Video Amateurs Elk seizoen zijn er 2 videofilmwedstrijden voor de leden.

Eind december en eind mei worden deze films beoordeeld en vertoond.

Videowedstrijd december
De wedstrijdfilms voor de maand december dienen vanaf oktober tot uiterlijk de tweede verenigingsavond in november ingeleverd te worden bij de voorzitter van de jury.

De films worden door een jury beoordeeld en in de maand december vertoond en beoordeeld door de aanwezige leden.

Videowedstrijd mei
De wedstrijdfilms voor de maand mei dienen vanaf maart tot uiterlijk de tweede verenigingsavond in april ingeleverd te worden bij de voorzitter van de jury.

Zij worden vertoond in de maand mei en beoordeeld door de aanwezige leden.

Reglement wedstrijdfilms

© Arnhemse Video Amateurs Hieronder het reglement van de Arnhemse Video Amateurs per 24 oktober 2014.

Deelname is mogelijk in 2 categorieën
1) Een door het bestuur gekozen (verplicht) onderwerp.
2) Een door u zelf gekozen (vrij) onderwerp.

Filmduur
Vanaf 1 minuut tot maximaal 20 minuten.

Deelname
Alleen voor leden van de Arnhemse Video Amateurs.

Er zijn 2 categorieën;
1) Beginners.
2) Gevorderden.

Het staat de leden vrij zelf te beoordelen tot welke categorie zij behoren.

Men kan zowel een individuele als een met meerdere leden gemaakte film inzenden.

Het inzenden van meer dan één film en/of in meer dan één categorie is toegestaan.

De ingezonden film moet bestaan uit zelf opgenomen beelden en eigen montage.

Het is toegestaan maximaal 10% beelden van derden in de film te monteren.

Niet toegestaan is het inzenden van reeds eerder, geheel of gedeeltelijk of in concept, vertoonde films.

Inlevering
- Op de drager van de productie mag alleen de wedstrijdfilm staan. De volgende dragers zijn toegestaan: DVD's, Bluray disks en usb sticks
- Hoogst toegestane kwaliteit is maximaal full HD
- De films inleveren bij de secretaris. Na afloop van de wedstrijd ontvangt U de film(s) terug met een juryrapport.

Archief
Alle films mogen gekopieerd worden voor het AVA archief en eventueel voor gebruik op een AVA propaganda of jaaroverzichts DVD.

Wedstrijdcriteria

De films worden beoordeeld op de volgende 5 wedstrijdcriteria:

1) Inhoud
- Zit er een duidelijke verhaallijn in de film?
- Hebben titel en eventuele ondertitels betrekking op de inhoud van de film?
- Zijn eventuele ondertitels relevant toegepast en geven zij aanvullende informatie bij het vertoonde beeld?

2) Beeld
- Is er genoeg variatie in beelduitsneden en zijn deze adequaat toegepast?
- Is er voldoende variatie in camerabeweging en zijn deze adequaat toegepast?

3) Geluid
- Is het gesproken woord (voice-over, interview) duidelijk verstaanbaar?
- Is het omgevingsgeluid op de juiste wijze opgenomen en in de film verwerkt?
- Past de gekozen muziek bij de film en versterkt deze de eenheid met het beeld?

4) Montage
- Hebben de verschillende shots een juiste tijdsduur?
- Dragen de gebruikte overgangen bij aan de versterking van de verhaallijn?
- Zijn de vervangingen van het live geluid en de inserts op de juiste wijze toegepast?

5) Amusementswaarde
- Komt de film op de kijker over als een eenheid van beeld en geluid waarmee de maker ons een duidelijk verhaal vertelt en wint de film in waarde als deze korter of langer zou zijn?

Jurering

De jury bestaat uit 3 door het bestuur gekozen personen. Er worden per categorie 3 prijzen toegekend.
De jury heeft het recht bij onvoldoende inzendingen òf bij onvoldoende kwaliteit minder prijzen toe te kennen.
Het bestuur van de vereniging heeft het recht om tot een andere wijze van jurering te besluiten.