Home 
 Over AVA 
 Clubavonden 
 Programma 
 Praktijk dagen 
 Workshops 
 Filmwedstrijden 
 AVA Award 
 Clubblad 
 Contact 
 Lidmaatschap 
 Weblinks 
 AVG Verklaring 


Programma

AVA PROGRAMMA SEIZOEN 2020-2021 (onder voorbehoud)

11-09-2020

Opening seizoen
Na een half jaar Coronasluiting gaan we ons weer met onze video hobby bezig houden.
We willen graag weten wat de leden van het voorgestelde programma vinden en wat de leden nog graag willen tijdens de clubavonden. We houden de Corona regels aan zoals door de Oosthof (en de regering) voorgeschreven - zie ook het Coronaprotocol op de website van de Oosthof.

25-09-2020

Groene Doek - vervolg
De virtuele opnames die we op 28 februari op de club gemaakt hebben, monteren. De opnames zijn al eerder verstuurd naar alle leden en konden ook thuis al gemonteerd worden.

09-10-2020

Filmen met drone
Een collega amateurfilmer zal zijn ervaringen met het filmen met behulp van een drone met ons delen.

23-10-2020

Algemene Leden Vergadering
Na afloop kunnen films van leden gedraaid worden.

06-11-2020

Begin- en eindshots van films
Na inleiding gaan we voorbeelden van onze eigen films bekijken. Neem dus voorbeelden mee van begin - en eindshots uit je eigen films.

20-11-2020

Programma van 6-11
Vanavond doen we het programma van de vorige bijeenkomst, omdat die niet door kon gaan door de sluiting van de Oosthof.

04-12-2020

Filmavond
Leden laten delen van videofilms zien, waarna we bespreken of de film beantwoordt aan het doel waarvoor hij gemaakt is.

18-12-2020

AVA Award
Filmwedstrijd. Films inleveren op 4-12.